Haven Werkt! Bijeenkomst 14 september 2021

“Om de uitdagingen van een HR-professional in de haven het hoofd te kunnen bieden, wordt afstemming en uitwisseling met collega’s steeds belangrijker. Om aan deze behoefte tegemoet te komen is op 8 juni jl. het netwerk Haven Werkt gelanceerd. Naast de LinkedIn-groep is er elke tweede dinsdag van de maand een netwerkbijeenkomst speciaal voor HR-professionals om die uitwisseling mogelijk te maken. De eerstvolgende bijeenkomst is op 14 september om 16.00uur op de Haven Leerwerkplaats aan de Soerweg. Jullie zijn van harte uitgenodigd. 
 
Deze eerste bijeenkomst op locatie willen we gebruiken om met elkaar de stip op de horizon te zetten. Welke vaardigheden zien wij in vacatures steeds vaker gevraagd worden, en krijgen we die ook? Wat kunnen we gezamenlijk doen om een grotere doelgroep te bereiken op (moeilijk in te vullen) vacatures? Welke investeringen moeten wij doen, en wat hebben wij van anderen nodig om in de toekomstige behoefte te kunnen voorzien? 

Ga jij als HR-professional graag het gesprek aan over deze onderwerpen, meld je dan direct aan via onderstaande link: https://www.linkedin.com/events/havenwerkt6838804684371705857/


We streven hierin naar een groep van HR-professionals en professionals met HR in hun pakket, en ontmoeten toeleveranciers en tussenpersonen graag op een ander platform.”