Leerwerkakkoord Haven ondertekend
Het Leerwerkakkoord (Regio Rotterdam Rijnmond)

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, leerwerkplekken voor werkzoekenden bij MKB-bedrijven en een platform waarbij medewerkers van bedrijven uit de haven kennis en ervaring op kunnen doen bij andere bedrijven.

Dit zijn maatregelen uit het Leerwerkakkoord en de eerste deelakkoorden MKB en Haven die 5 februari 2019 zijn ondertekend door vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en onderwijs en door wethouder Werk en Inkomen gemeente Rotterdam, Richard Moti.

Aanpak mismatch arbeidsmarkt
Doel van het Leerwerkakkoord is meer inwoners uit de regio aan de slag krijgen én houden. Wethouder Richard Moti: “Met het akkoord willen we de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt doorbreken. We verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt; aan de andere kant zijn er nog veel inwoners in de regio Rotterdam Rijnmond die nu nog niet aan de slag zijn. Ook ontstaan nieuwe beroepen en banen door de robotisering, de energietransitie en digitalisering waar we ons op moeten voorbereiden. Dankzij de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente ontstaat straks een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is.”

Drie pijlers 
Het Leerwerkakkoord richt zich op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. De pijler van school naar werk heeft als uitgangspunt dat geen jongere zonder baan van school gaat. De inzet is dat jongeren op school de juiste vaardigheden leren en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Bij de pijler van werk naar werk staat een leven lang ontwikkelen centraal, daarbij zetten werkgevers in op om- en bijscholing ‘on the job’. De pijler (weer) aan het werk gaat over nieuwe manieren om geen arbeidspotentieel onbenut te laten en zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden.

Leerwerkakkoord Haven en MKB
Naast het overkoepelende Leerwerkakkoord zijn er ook al twee deelakkoorden ondertekend: voor de Haven en het MKB. In het Leerwerkakkoord Haven spreken de ondertekenaars met elkaar af in 2019 3 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van havenmedewerkers. Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, is trots op het ondertekende Leerwerkakkoord: “Door digitalisering en de energietransitie verandert de haven en het werk in de haven fundamenteel. Naast sterke handen, hebben we ook slimme koppen nodig. Bovendien is de verwachting dat de werkgelegenheid de komende jaren verder toeneemt. Het Leerwerkakkoord Haven levert een belangrijke en concrete bijdrage in het opleiden en aantrekken van een nieuwe generatie havenprofessionals. Door samen te werken met gemeenten, havenbedrijfsleven en onderwijsinstellingen uit de regio, helpen we de komende jaren honderden inwoners uit de regio aan een baan in de Haven van Rotterdam.’’

1000 carrièrestartgaranties
Met het Leerwerkakkoord Haven wordt onder andere geïnvesteerd in 1000 carrièrestartgaranties voor havenbanen, voor studenten van de opleidingen procestechniek, onderhoud en logistiek op mbo-niveau 2, 3 en 4. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het opzetten van modulaire opleidingen waarbij leerlingen deelcertificaten kunnen halen. Door deze flexibiliteit kan snel ingespeeld worden op een eventueel veranderende vraag. Verder wordt er geïnvesteerd in het opleiden van hybride docenten die naast hun baan in het vakgebied, les gaan geven. Ook komt er een platform Haven Werkt!, waarbij personeel tijdelijk of vast de kans krijgt in andere bedrijven kennis op te doen, via stages of vacatures. Verder worden in 2019, 100 opstapbanen (leerwerkplekken) in de haven gecreëerd voor mensen uit de bijstand.

Steven Lak, voorzitter van de haven ondernemersvereniging Deltalinqs: “Het zijn de bedrijven die banen creëren. Dit jaar gaan wij als bedrijfsleven het succesvolle systeem van carrièrestartgaranties voor onderhoudsmedewerkers en operators in de industrie ook uitbreiden naar de distributie en logistieke sector in het kader van het Leerwerkakkoord. Zo kunnen wij personeelstekorten in de regio oplossen én samen met de overheid maatschappelijke kosten beperken. Werk biedt inkomen, zelfvertrouwen en verdere ontwikkelkansen. Daar zetten wij ons collectief voor in met het Leerwerkakkoord Haven.”

Frits Gronsveld, voorzitter college van bestuur STC: “Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maken met Leerwerkakkoord Haven onder andere de HavenLeerWerkPlaats mogelijk. Dit wordt een inspirerende en innovatie leeromgeving waarin huidige en toekomstige havenprofessionals zich optimaal kunnen voorbereiden op een duurzame carrière in een steeds veranderende werkomgeving. Zo zorgen we er samen voor dat de haven een aantrekkelijke omgeving blijft voor de denkers én doeners waar het bedrijfsleven om zit te springen.”