Mainport Next Event 2022 – 15 / 16 november

Op dit moment kent de Rotterdamse haven zo’n 8000 openstaande vacatures. Door een tekort aan goed opgeleid personeel zal dit aantal verder gaan oplopen. Daarom is het voor bedrijven in de Rotterdamse haven van groot belang om leerlingen uit alle opleidingsniveaus te laten zien welke goede loopbaanperspectieven de haven hen te bieden heeft. EIC Mainport Rotterdam in samenwerking met Deltalinqs heeft daarom het Mainport Next Event in het leven geroepen.

Dit tweedaagse evenement moet potentiële haventoppers bereiken uit de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Er hebben zich al 2000 leerlingen uit het VMBO, HAVO en VWO aangemeld! De bedrijven en vervolgopleidingen presenteren zich door middel van stands en prikkelende, interactieve doe-activiteiten. Het doel is om leerlingen bekend te maken met de vele mogelijkheden die de Rotterdamse haven hen biedt en ze te enthousiasmeren voor een aansluitend vakkenpakket of vervolgopleiding.

Mainport Next vindt plaats op 15 en 16 november aanstaande in de RDM Onderzeebootloods.

informatie en het aanmeldformulier zijn te vinden op

www.mainport-next.nl