De HavenLeerWerkPlaats, een multifunctionele en multidisciplinaire locatie waar het ontwikkelen van mensen en het verbinden van vraag en aanbod van werk centraal staat!

Peter Nagelkerke, Projectleider Leerwerkakkoord Haven – HavenLeerWerkPlaats

Via de HavenLeerWerkPlaats ben je klaar voor de baan van morgen.

Banen veranderen, banen verdwijnen, banen ontwikkelen zich. Het is belangrijk dat de werknemer van vandaag klaar is voor de baan van morgen, overmorgen en de toekomst. En dat maakt de HavenLeerWerkPlaats mogelijk.

Frits Gronsveld, Voorzitter College van Bestuur, Scheepvaart- en Transport College

In de HavenLeerWerkPlaats werken we samen!

In de arbeidsmarkt van de haven is het belangrijk dat aanbod en vraag goed op elkaar aansluiten en anderzijds dat die arbeidsmarkt in ontwikkeling en beweging blijft. De HavenLeerWerkPlaats is van belang omdat we daar met elkaar kunnen werken aan die bewegende arbeidsmarkt in balans.

Astrid Jonker, Hoofd HR, Port of Rotterdam

De HavenLeerWerkPlaats maakt ontwikkeling mogelijk.

Werken is cruciaal in de Rotterdam haven en industrie. Voor werken heb je mensen nodig, flexibele mensen die meegaan in de transities die nu plaatsvinden: energietransitie, digitalisering en natuurlijk ook circulaire economie. De HavenLeerWerkPlaats is de plek die een leven lang omwikkeling, om in te spelen op die transities, mogelijk maakt.

Bas Janssen, Directeur, Deltalinqs

Dankzij de HavenLeerWerkPlaats kunnen we talenten ontdekken.

Als wethouder van de gemeente Rotterdam ben ik blij met de start van de HavenLeerWerkPlaats. Dankzij de HavenLeerWerkPlaats kunnen we talenten van werkzoekenden en studenten ontdekken en benutten en ontdekken zij op hun beurt hoe leuk het is om in de Haven te werken en welke kansen er voor hen liggen.

Richard Moti, Wethouder Werk, Inkomen en NPRZ, gemeente Rotterdam

Laatste nieuws

Ons doel

In het Haven Industrieel Complex (HIC) waren de afgelopen jaren aanhoudende personeelstekorten. Of dit ook zal blijven of niet, in deze tijd van economische onzekerheid is het goed een stabiele uitvalsbasis te hebben.  Waar wij werkgevers met elkaar verbinden om de vraag naar en aanbod van werk op elkaar af te stemmen en te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn om zodoende capaciteitsvraagstukken op te lossen.

Onder de extra nieuwe werknemers voor het HIC worden velen opgeleid bij het Scheepvaart en Transport College (STC) en Techniek College Rotterdam (TCR) in Rotterdam. Ze worden bijgeschoold vanuit bestaand werk, zodat ze nieuwe mogelijkheden kregen. Vele uitkeringsgerechtigden worden vanuit Rijnmond-gemeenten, op doortastende wijze geworven en in de HavenLeerWerkPlaats klaargestoomd voor een baan in de haven.

Wil je werken in de Rotterdamse Haven?

Het lashingcentre op de HavenLeerWerkPlaats

De HavenLeerWerkPlaats maakt gebruik van “het lashingcentre” aan de Soerweg 31 te Rotterdam. Hier wordt door STC en ILS-Matrans de beroepspraktijk nog tastbaarder gemaakt in het onderwijs voor de opleidingen havenoperaties en havenlogistiek.

Het beroep van sjorder/medewerker havenoperaties is fysiek belastend en brengt specifieke veiligheidsrisico’s met zich mee. Om deelnemers aan de opleiding Havenoperaties (niveau 2, 3 en 4) en Havenlogistiek (niveau 1, 2, 3 en 4) goed in staat te stellen hun werk verantwoord uit te voeren, risico’s goed in te kunnen schatten en handelingsbekwaam te zijn in hun latere werk is  “het lashingcentre” beschikbaar.

Naast een ondersteuning voor het reguliere onderwijs, biedt een dergelijk lashing center ook mogelijkheden om beroepskennis en -kunde te ontwikkelen bij groepen mensen die de weg naar een passende baan in de haven niet vanzelf vinden (jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, herintreders, deelnemers die snel aan het werk willen en bij wie een praktische vorm van onderwijs past).

Powered By